Mjecečni arhivi: prosinac 2012

Astra Bar

Stupanjem na snagu Zakona o gotovinskom prometu, tj. uvođenjem fiskalizacije sa 01.01.2013. stvorila se potreba za prilagodbu ugostitelja sustavu fiskalizacije. U tu svrhu napravili smo aplikaciju Astra Bar sa različitim verzijama, koje odgovaraju različitim tipovima ugostiteljskih objekata.

Nastavi čitati