Astra Bar

Stupanjem na snagu Zakona o gotovinskom prometu, tj. uvođenjem fiskalizacije sa 01.01.2013. stvorila se potreba za prilagodbu ugostitelja sustavu fiskalizacije. U tu svrhu napravili smo aplikaciju Astra Bar sa različitim verzijama, koje odgovaraju različitim tipovima ugostiteljskih objekata.

Astra Bar – osnovna verzija (POS kasa bez skladišnog poslovanja) omogućuje Vam:

 • izdavanje računa – upravljanje vrstama plaćanja
 • izdavanje R1/R2 računa za poslovne klijente
 • upravljanje normativima cjenikom i artiklima
 • pregled prometa u razdoblju ili na dan: po konobarima, vrstama prodanih artikala i poreznim tarifama
 • ispis na više štampača (Pos printer i A4)

Astra Bar – sa skladištem -POS kasa, šank sa skladišnim poslovanjem omogućuje Vam:

 • izdavanje računa
 • upravljanje vrstama plaćanja
 • izdavanje R1/R2 računa za poslovne klijente
 • pregled prometa u razdoblju ili na dan: po konobarima, vrstama prodanih artikala i poreznim tarifama
 • upravljanje normativima, cjenikom i artiklima
 • skladišno/materijalno poslovanje (knjiga šanka, kartice artikala)

Astra Bar – restoran (izrada narudžbi za kuhinju i šank, upravljanje terasom, skladišno i materijalno poslovanje i dr.) omogućuje Vam:

 • izdavanje računa
 • upravljanje vrstama plaćanja
 • izdavanje R1/R2 računa za poslovne klijente
 • pregled prometa u razdoblju ili na dan: po konobarima, vrstama prodanih artikala i poreznim tarifama
 • upravljanje normativima, cjenikom i artiklima
 • skladišno poslovanje (knjiga šanka, kartice artikala)
 • upravljanje terasom
 • izrada narudžbi za šank i kuhinju
 • izrada menu-a

 

KUPOVINA SUSTAVA* NAJAM SUSTAVA**
Na 12 mjeseci – mjesečno Na 6 mjeseci – mjesečno Na 3 mjeseca – mjesečno
Astra Bar – osnovna verzija (POS kasa  bez skladišnog poslovanja) 2.000,00 kn 100,00 kn 140,00 kn 180,00 kn
Astra Bar –skladište (POS kasa, šank sa skladišnim poslovanjem ) 3.000,00 kn 150,00 kn 210,00 kn 270,00 kn
Astra Bar – restoran (izrada narudžbi za kuhinju i šank, upravljanje terasom, skladišno i materijalno poslovanje i dr.) 5.000,00 kn 250,00 kn 350,00 kn 450,00 kn