Astra MEDICAL

ŠTO JE ASTRA MEDICAL?

Astra Medical programsko je riješenje za blagajničko poslovanje ordinacija usklađeno sa zahtjevima fiskalizacije. Osnovna funkcionalnost aplikacije je izdavanje računa pacijentu ili platitelju usluge. 

ŠTO ASTRA MEDICAL OMOGUĆAVA?

Aplikacija omogućava:

 1. Kreiranje usluga
 2. Definiranje cijena za pojedinu uslugu (artikl)
 3. Grupiranje artikala
 4. Izdavanje POS računa na POS printeru
 5. Tisak računa na A4 printeru ( R1/R2)
 6. Šifarnik partnera- mogućnost spremanja podataka o pacijentima/platiteljima
 7. Šifarnik-katalog pacijenata
 8. Tisak izvještaja o ostvarenom prometu po vrstama artikala, poreznim tarifama, operaterima, zadanom periodu ili na dan, tisak privremenih i konačnih zaključaka blagajne i dr.
 9. Tisak izvještaja prilagođen djelatnosti (priprema izvještaja za knjigovodstvo, ovisno o tome da li se naplaćuje usluga)
 10. Fiskaliziranje izdanih računa
 11. Samostalno definiranje postavki poreznih tarifa
 12. Samostalno definiranje izgleda šifre artkiala/usluga (šifra može biti unesena brojčano ili slovima, a aplikacija sadrži sve uslugu šifrirane prema postupcima u hrvatskom zdravstvu – CEZIH)

Prilikom instalacije moguće je ovisno o potrebama odabrati raličite prikaze izgleda same kase:

 1. Pregled artikala po nazivma, šiframa i barcodu
 2. Pregled računa izgledom prilagođen za Touch screen, ili za korisnike koji imaju manji broj artikala, pri čemu je svaki artikl/usluga jedna tipka, pa nema potrebe za pretraživanjem pomoću naziva, šifre ili barcoda.

CIJENA KUPNJE ILI NAJMA APLIKACIJE:

Rb Naziv produkta Prodaja Najam Najam s pravom otkupa
1 Podsustav POS maloprodaja 2.500,00 kn 100,00 kn 150,00 kn