Napomena uz izmjene za knjiženje ulaznih računa

Ukoliko nakon preuzimanja novih verzija (503 i 504) imate problem sa unosom UFA, odnosno brojač Vam kreće od 1 i ne vidite ranije knjižene dokumente, potrebno je da sukladno uputma provjerite imate li u postavkama dokumenata otvorenu vrstu UFA, koja se koristila za ranije ulazne račune. Kada ju otovorite, svi raniji dokumenti biti će Vam vidljivi u knjiženim dokumentima.  (više…)

Pročitaj više

Izmjene – PDV i PIS Astra Quasar

Većina izmjena na PIS Astra Quasar vezanih za PDV je napravljeno, pa kada završi proces testiranja, biti će u produkciji do kraja idućega tjedna. Međutim, zbog opsega izmjena, a koje se ponajviše odnose na poslovanje sa EU i inozemstvom, biti će potrebno raditi i neke dodatne izmjene, evidenicije i izvještaje.  (više…)

Pročitaj više
Close Menu