Novi obračun PDV-a

Napravljene su sve izmjene na PIS Astra Quasar vezane za obračun PDV-a i knjiženje ulaznih i izlaznih računa. U verziji su i sve izmjene evidencija, knjiga UR-a i IR-a, PDV…

Pročitaj više
Close Menu