Kontakt

InfoLink d.o.o.
Trg Žrtava rata 3, HR-35 000 Slavonski Brod

OIB: 15300338208

IBAN: HR71 2340 0091 1001 5355 1
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. Račkoga 6, 10000 Zagreb, Croatia,

Swift Code: PBZGRH2X

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu temeljem rješenja Tt-95/993-2 broj MBS: 050009883.
Temeljni kapital društva iznosi 48.400,00 kuna i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Igor Avramović

Izjava o zaštiti privatnosti na internetskim stranicama

INFOLINK d.o.o.
Trg žrtava rata 3
35000 Slavonski Brod
Croatia
Telefon:
+385(0)35/410-876
Fax:
+385(0)35/443-390

UPRAVA

Igor Avramović
Generalni direktor
telefon: +385(0)35/410-864
e-mail: igor@infolink.hr
Jasmin Hasić
Program manager
telefon: +385(0)35/410-878
e-mail: jasmin@infolink.hr

RAČUNOVODSTVO

Kristina Zupčić
Voditeljica računovodstva
telefon: +385(0)35/410-872
e-mail: kristina.zupcic@infolink.hr
Mirela Vrdoljak
telefon: +385(0)35/410-876
e-mail: mirela@infolink.hr

KORISNIČKA PODRŠKA

Zrinoslav Kiter
telefon: +385(0)35/410-866
e-mail: zrinoslav@infolink.hr

SERVIS

Mario Petrović
telefon: +385(0)35/410-878
e-mail: mario.petrovic@infolink.hr