Napomena uz izmjene za knjiženje ulaznih računa

Ukoliko nakon preuzimanja novih verzija (503 i 504) imate problem sa unosom UFA, odnosno brojač Vam kreće od 1 i ne vidite ranije knjižene dokumente, potrebno je da sukladno uputma provjerite imate li u postavkama dokumenata otvorenu vrstu UFA, koja se koristila za ranije ulazne račune. Kada ju otovorite, svi raniji dokumenti biti će Vam vidljivi u knjiženim dokumentima.  (više…)

Pročitaj više

Izmjene – PDV i PIS Astra Quasar

Većina izmjena na PIS Astra Quasar vezanih za PDV je napravljeno, pa kada završi proces testiranja, biti će u produkciji do kraja idućega tjedna. Međutim, zbog opsega izmjena, a koje se ponajviše odnose na poslovanje sa EU i inozemstvom, biti će potrebno raditi i neke dodatne izmjene, evidenicije i izvještaje.  (više…)

Pročitaj više

Izmjene PDV-a 01.07.2013.

Obzirom da će Pravilnik o PDV-u vezan za izmjene koje na snagu stupaju 01.07.2013., biti objavljen tek danas 27.06.2013. nismo u mogućnosti u tako kratkom roku izvršiti sve izmjene na PIS Astra Quasar.  (više…)

Pročitaj više

Astra MEDICAL

Astra MEDICAL je programsko rješenje za blagajničko poslovanje ordinacija usklađeno sa zahtjevima fiskalizacije. Osnovna funkcionalnost aplikacije je izdavanje računa pacijentu ili platitelju usluge.

Pročitaj više

Astra Piccolo

Astra Piccolo je web-orijentirana aplikacija namjenjena dječjim vrtićima i drugim odgojnim ustanovama koja omogućava multidisciplinaran pristup praćenju razvoja djeteta i planiranju aktivnosti.

Pročitaj više

AMP

Astra Mobile POS je aplikacija namjenjena svim poslovnim subjektima koji imaju potrebu za izdavanje, fiskaliziranje i naplatu računa na terenu, odnosno uz pomoć mobilnih uređaja ili tableta.

Pročitaj više

Bazaar

Aplikacija za praćenje i naplatu zakupa prodajnih mjesta na tržnicama. Web orjentiran back office, bežična naplata zakupa preko tablet uređaja, real-time praćenje naplate u back office dijelu...

Pročitaj više
Close Menu