Astra First

FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO I STATISTIKA

Astra First modul je za izradu periodičnih i završnih financijskih i statističkih izvješća, kao i popratnih obrazaca, odluka i bilješki uz financijske izvještaje.

Osnovna funkcija modula je kreiranje:

  • TSI-POD: tromjesečni statistički izvještaj
  • GFI-POD: godišnjih statističkih i financisjki izvještaj
  • PD obrazac: obračun i prijava poreza na dobit
  • Popratni obrasci: TZ – članarina turističkoj zajednici, KD – komorski doprinos, SR –spomenička renta , OKFŠ – opće korisna funkcija šuma
  • Bilješke uz financijske izvještaje
  • Odluke o raspodjeli dobitka ili pokriću gubitka i dr. odluke vezane uz izvješća

POSTAVKE SUSTAVA ZA DOHVAT PODATAKA IZ PIS ASTRA QUASAR

Modul je napravaljen tako da se može integrirati u PIS Astra Quasar, tj. omogućuje da se pomoću različitih parametara podatci koji se nalaze u poslovnim knjigama u PIS Astra Quasar, obrade te kreiraju zakonom propisana financijska i statistička izvješća. Drugim riječima za svaki od obrazaca koji se izrađuje pomoću ovog modula moguće je preko postavki AOP oznaka, odrediti koja konta sintetike i na koji način će se zbrojiti u pojedinu AOP oznaku.

Osim određivanja konta sintetike koja će se prikazivati u pojedinoj AOP oznaci, moguće je definirati tipove podataka koji će se obrađivati, tj. vrste dokumenta koji ulaze ili ne ulaze u obradu, te također birati samo pojedine kolone iz finacijskog dnevnika (duguje , potražuje ili saldo). Ovakav pristup analizi podataka koji su obrađeni pomoću PIS Astra Quasar, omogućuje korisnicima ovog modula, aspsolutnu fleksibilnost u prilagođavanju modula vlastitim potrebama. Dakle, svaki korisnik za sebe može odrediti na koji će se način obraditi podatci, te ujedno i kako će isti biti iskazani na različitim pozicijama pojedinih izvještaja.

POHRANJIVANJE OBRAZACA I OBRADA PRETHODNIH GODINA

Kreirane obrasce moguće je pohraniti te naknadno mijenjati ili korigirati ukoliko za to postoji potreba. Također u narednim godinama moguće je odabrati nekoliko opcija za popunjavanje podataka o prethodnim godinama, a to su:

  • dohvatiti podatke iz obrazaca iz prethodnih godina,
  • ponovnom obradom prethodnog perioda izračunati pozicije za prethodno razdoblje ili
  • ostaviti kolonu prethodnog razdoblja praznom, pa ju kasnije dopuniti ručno (prepisati sa ranijih obrazaca).

KORIŠTENJE MODULA KAO SAMOSTALNE APLIKACIJE (bez povezivanja s PIS ASTRA QUASAR)

Ukoliko NE KORISTITE PIS Astra Quasar u svom poslovanju za obradu podataka, ali koristite neku drugu aplikaciju čija je platforma za rad ORACLE baza podataka, a želite imati ovakvu funkcionalnost u svom sustavu obrade podataka, možete nam se obratiti. Uz manje preinake modul je moguće prilagoditi bilo kojoj aplikaciji koja u svojoj arhitekturi koristi ORACLE bazu podataka. Modulu se kao i kod integriranja sa PIS Astra Quasar ne pristupa iz aplikacije Astra Qusar ili neke druge, nego modul funkcionira kao samostalna aplikacija.

CIJENE LICENCE ZA MODUL

VELIKI PODUZETNICI SREDNJI PODUZETNICI MALI PODUZETNICI BROJ LICENCI
12.000,00 8.000,00 4.000,00 uključuje 3 licence
1.600,00 800,00 400,00 svaka sljedeća licenca

*cijene su bez PDV-a