Astra Quasar

Poslovno informacijski sustav (PIS) Astra Quasar je poslovno – računovodstveni sustav namjenjen svim kategorijama poduzetnika za praćenje i analizu poslovnih procesa. Projektom Astra Quasar analizirani su poslovni procesi i potrebe za informatizacijom korisnika u svim dijelovima poslovnih transakcija, njihova međusobna ovisnost te relacije i veze. PIS Astra Quasar analizira poslovne procese, analitički, tražeći hijerarhijske prioritete informacija i strukture istih.

PIS Astra Quasar odlikuje se velikom fleksibilnošću u odnosu na potrebe i zahtjeve korisnika, tj. specifičnosti poslovnih procesa i transakcija pojedinog korisnika. Transformacija PIS-a s nivoa definicije poslovnih procesa i transakcija, temeljena je orijentacija PIS Astra Quasar na što ukazuje implementacija istoga kod različitih kategorija korisnika te je kao takav implementiran kod proizvodnih, trgovačkih, ugostiteljskih, uslužnih i drugih pravnih osoba odnosno tvrtki.

MODULI SUSTAVA

 • Komercijalno poslovanje (prodaja i nabava) i poslovna inteligencija
 • Proizvodnja i pogonsko knjigovodstvo
 • Financijsko poslovanje
 • Kadrovi i obračun plaće
 • Pos blagajna
 • Ugostiteljstvo i hotelijerstvo
 • Osnovni (matični) podatci
 • Skladišno i Robno-materijalno poslovanje i Osnovna sredstava

Funkcionalnosti i prednosti PIS Astra Quasar:

 • Integralnost i automatiziranost svih poslovnih procesa
 • Paralelno vođenje neograničenog broja pravnih i fizičkih subjekata
 • Istovremen rad na više poslovnih godina, te automatski prijelaz u novu poslovnu godinu
 • Održavanje sustava i programska podrška putem udaljene kontrole i nadzora bez posebne potrebe dolaska na lokaciju korisnika, što pruža bržu uslugu i riješenje problema
 • Korisnicima omogućena distribuirana produkcija sustava kod izdvojenih profitnih centara, kao i pristup svim poslovnim podatcima i informacijama putem izravnih i udaljenih veza
 • Brz i jednostavan pristup svim relativnim informacijama o poslovanju putem detaljno razrađenih grafikona i tablica
 • Korisničko sučelje je unificirano funkcionalnošću i izgledom da bi se olakšalo učenje i snalaženje u sustavu
 • Na zahtjev korisnika kreiramo specifične izvještaje i analize obrađenih podataka (poslovna inteligencija, poslovna analiza i sl.) koje odgovaraju potrebama korisnika, ovisno o specifičnosti poslovnog procesa

UVJETI KUPNJE I NAJMA SUSTAVA

Kako bismo odgovorili na različite potrebe korisnika prilikom nabavljanja informacijskog sustava omogućili smo tri različite vrste kupnje odnosno najma poslovno informacijskog sustava. Ukoliko niste u mogućnosti kupiti poslovno informacijsku sustav, možete se odlučiti za jednu od opcija najma, koje ne zahtjevaju značajna financijska sredstva na samom početku implementacije sustava. Ovo je osobito zanimljivo poduzetnicima koji su tek započeli sa poslovanjem, jer osim što znatno smanjuju početne troškove, smanjuje se i rizik neizvjesnosti poslovanja, s obzirom da se ugovor o najmu koji se plaća mjesečno može uvijek otkazati bez posljedica.

 • PRODAJA SUSTAVA – podrazumjeva negraničeno pravo korištenja ugovorene vrste i broja licenci za definirane podsustave PIS Astra Quasar uz jamstveni rok od godine dana, u kojem su u cijenu licence uključeni održavanje i tehnička podrška. Nakon isteka jamstvenog roka sa korisnikom se definira i ugovara posebni Ugovor o održavanju s kojim korisnik stječe pravo na tehničku pomoć i održavanje sustava, odnosno besplatnu nadogradnju i nove verzije sustava. Održavanje se plaća kroz mjesečni paušal.
 • UGOVORNI NAJAM SUSTAVA – Ugovorni najam se ugovara na minimalni rok od 12 mjeseca pri čemu korisnik plaća mjesečni iznos najma sustava za ugovorenu vrstu i broj licenci, te nakon istoga ne stječe pravo vlasništva licence, nego može ugovoriti nastavak ugovornog najma ili neku od drugih opcija licenciranja. Korisnik ugovornog najma ne plaća održavanje i tehničnu podršku jer je ista uključena u mjesečni iznos najma, osim za posebne zahtjeve
 • NAJAM SUSTAVA S PRAVOM OTKUPA – Najam sa pravom otkupa se ugovara na rok od 24 mjeseca gdje korisnik plaća mjesečni iznos najma sustava za ugovorenu vrstu i broj licenci, te nakog kojega stječe pravo vlasništva licence odnosno negraničeno pravo korištenja ugovorene vrste i broja licenci za definirane podsustave PIS Astra Quasar. Također korisnik nakon isteka ugovra od 24 mjeseca može sklopiti Ugovor o održavanju s kojim korisnik stječe pravo na tehničku pomoć i održavanje sustava, odnosno besplatnu nadogradnju i nove verzije sustava. Održavanje se plaća se kroz mjesečni paušal.