Usluge

GOTOVA RJEŠENJA
300x300-checkedU ponudi svojih usluga Infolink ima uslugu implementacije vlastitih gotovih programskih rješenja u sustav korisnika, sukladno potrebama i specifičnosti poslovnog okruženja u kojem korisnik djeluje. Pri tome se ukoliko korisnik to zahtjeva, vrše potrebne izmjene i modifikacije na postojećem programskom rješenju.

Više o našim gotovim programskim rješenjima pročitajte ovdje.

PODRŠKA I ODRŽAVANJE
300x300-lifebeltKorisnicima naših programskih rješenja nudimo kontinuiranu podršku u radu. Programska se rješenja kontinuirano unaprjeđuju i nadograđuju, ovisno o promjenama zakonodavnog okvira te u skladu sa razvojem i napretkom tehnologije. Korisnici mogu plaćati redovito održavanje ili se odlučiti za oblik plaćanja usluga održavanja po intervencijama.

Podrška je organizirana online, tj. “udaljena podrška” bez odlaska na lokaciju korisnika, a ukoliko se za to ukaže potreba zbog specifičnosti problema, podrška se pruža i odlaskom na lokaciju korisnika. Kliknite na poveznicu i preuzmite program za online podršku – Teamviewer.
teamviewer-tab

PROJEKTIRANJE I RAZVOJ
300x300-wrenchKontinurano radimo na projektiranju i razvoju novih programskih rješenja.

 • Specifična programska rješenja koja se izrađuju na zahtjev naručitelja
 • Nova inovativna rješenja koja svoju primjenu nalaze kod šireg kruga ciljanih korisnika

U svom radu koristimo metode agilnog razvoja softvera. Agilne metode obuhvaćaju jasno razrađene procedure planiranja, implementacije, monitoringa, izvještavanja i dokumentiranja projekata te samim time garantiraju kvalitetu samog procesa kao i rezultata svakog projekta. Osnovna razlika između agilnog pristupa razvoju softvera i klasičnog pristupa je što omogućava veću fleksibilnost tima koji provodi projekt, te naručitelju u svakoj fazi projekta omoguća da svoje zahtjeve modificira sukladno vlastitim potrebama.

Faze agilnog planiranja i razvoja programskog rješenja su:

 • Planiranje
 • Razvoj
 • Implementacija

KONZALTING
300x300-questionRazvoj IT tehnologija direktno utječe na poslovanje tvrtki, jer kao što nove suvremene tehnologije mogu poboljšati poslovne procese, isto tako neadekvatni ili zasterjeli poslovno-informacijski sustavi mogu imati negativan utjecaj na poslovanje. Stoga tvrtke da bi opstale na tržištu i bile konkurentne moraju pratiti trendove razvoja novih tehnologija, što za većinu tvrtki predstavlja problem jer se tehnologije na globalnom tržištu intenzivno i brzo razvijaju.

Kako bi olakšali poslovanje svojim korisnicima InfoLink d.o.o. pruža usluge savjetovanja pri nabavi računalne opreme, projektiranju i nadogradnji sustava (softver, hardver, mrežna oprema), kao i nabavki i implementiranju komponenti sustava za koje se korisnik odluči.

OUTSORCING
300x300-cableTvrtka InfoLink d.o.o. pruža outsourcing usluge održavanja, nadogradnje, optimizacije i unaprjeđenja funkcionalnosti tuđih poslovnih sustava, ali sa vlastitim resursima. To su usluge analize podataka, programiranja, sistemskog dizajna, dizajna baza, integracije softvera i sustava, testiranje softvera i dr.

Razlozi za traženje outsourcing usluga:

 • Smanjenje troškova
 • Fokusiranje na vlastitiu temeljnu djelatnost
 • Unaprjeđenje kvalitete
 • Stjecanja i pristup novim znanjima
 • Proširenje kapaciteta
 • Inovativnost
 • Brži pristup tržištu
 • Smanjenje rizika
 • Povećanje produktivnosti