Astra Piccolo

Astra Piccolo je web-orijentirana aplikacija namjenjena dječjim vrtićima i drugim odgojnim ustanovama koja omogućava multidisciplinaran pristup praćenju razvoja djeteta i planiranju aktivnosti.

Pročitaj višeAstra Piccolo