Astra Bar

aplikacija namijenjena ugostiteljskim objektima u sustavu fiskalizacije

Stupanjem na snagu Zakona o gotovinskom prometu, tj. uvođenjem fiskalizacije sa 01.01.2013. stvorila se potreba za prilagodbu ugostitelja sustavu fiskalizacije.

U tu svrhu napravili smo aplikaciju Astra Bar sa različitim verzijama, koje odgovaraju različitim tipovima ugostiteljskih objekata:

 • osnovna verzija (POS kasa bez skladišnog poslovanja)
 • sa skladištem (POS kasa, šank sa skladišnim)
 • restoran (izrada narudžbi za kuhinju i šank, upravljanje terasom, skladišno i materijalno poslovanje i dr.)

verzije astra bara

ASTRA BAR

/
 • izdavanje računa
 • izdavanje R1/R2 računa
 • pregled prometa u razdoblju ili na dan: po konobarima, vrstama prodanih artikala i poreznim tarifama
 • ispis na više štampača (Pos printer i A4)
 • upravljanje vrstama plaćanja
 • upravljanje normativima, cjenikom i artiklima
 • skladišno/materijalno poslovanje (knjiga šanka, kartice artikala)
 • upravljanje terasom
 • izrada narudžbi za šank i kuhinju
 • izrada menu-a

ASTRA BAR - Restoran

/
 • izdavanje računa
 • izdavanje R1/R2 računa
 • pregled prometa u razdoblju ili na dan: po konobarima, vrstama prodanih artikala i poreznim tarifama
 • ispis na više štampača (Pos printer i A4)
 • upravljanje vrstama plaćanja
 • upravljanje normativima, cjenikom i artiklima
 • skladišno/materijalno poslovanje (knjiga šanka, kartice artikala)
 • upravljanje terasom
 • izrada narudžbi za šank i kuhinju
 • izrada menu-a
* Mogućnost mjesečnog najma