Astra aGRO

model praćenja i upravljanja ratarskom poljoprivrednom proizvodnjom u vlastitom proizvodnom ciklusu i ciklusu ugovorno financirane kooperativne proizvodnje

Temeljna načela razvoja naše tvrtke definirale su odrednice pristupa tržištu i zahtjevima istoga. Regionalna strateška gospodarska grana POLJOPRIVREDA uvjetovala je ideji koncept programskog riješenja Astra Agro.

Pod motivom “Od sjetve – do žetve” postavili smo osnove modela praćenja i upravljanja ratarskom poljoprivrednom proizvodnjom kako u vlastitom proizvodnom ciklusu tako i u ciklusu ugovorno financirane kooperativne proizvodnje.

Upravljanje i praćenje tako modelirane proizvodnje počinje pokretanjem proizvodnog naloga u ciklusu vlastite proizvodnje odn. kooperativnog ugovora u ciklusu ugovorno financirane kooperativne proizvodnje.

Svaki od naprijed navedenih ciklusa analitički je praćen i terećen troškovima u materijalnom (repromaterijal, zaštitna sredstva, gnojivo, gorivo itd.) i financijskom smislu, a sastavni je dio pogonskog računovodstva. Prema varijabilnim parametrima obračuna (količine, kakvoće, vlage, primjese) otkupa ili proizvodnje za svaku od ratarskih kultura iz ciklusa proizvodnje definiran je parametriziran obračun netto suhe proizvedene ili otkupljene količine kultura u robnom obračunu odnosno vrijednost u financijskom obračunu.

Računovodstveno praćenje kooperativnog odnosa rezultira konačnim obračunom proizvodnje koji nam daje točne obveze odn. potraživanja. Konačni obračun ciklusa vlastite proizvodnje uz pogonsko računovodstvo i raspodjelu daje nam stvarnu proizvodnu cijenu koštanja proizvoda uz analizu direktnih i indirektnih troškova iste.

Poljoprivredi (kao strateškoj gospodarskoj grani regije iz koje dolazimo) želimo dati novo lice odn. novu fizionomiju na način da višegodišnja iskustva dobrih gospodarstvenika pretočimo u informatičke tehnologije. Time bi se stvorio temelj za kvalitativna i kvantitativna praćenja i upravljanja proizvodnjom, kulturama, prinosima itd. koja bi našoj djeci i generacijama koje dolaze olakšala tržišnu utakmicu s drugim gospodarstvima u budućnosti.

Stoga Vas pozivamo da budemo partneri i zajedničkim snagama i znanjem izgradimo što kvalitetniju budućnost na dobrobit svih nas !