Astra First

modul za izradu periodičnih i završnih financijskih i statističkih izvješća, obrazaca, odluka i bilješki uz financijske izvještaje

Osnovna funkcija modula kreiranje je:

 • TSI-POD: tromjesečni statistički izvještaj
 • GFI-POD: godišnjih statističkih i financisjki izvještaj
 • PD obrazac: obračun i prijava poreza na dobit
 • Popratni obrasci: TZ – članarina turističkoj zajednici, KD – komorski doprinos, SR –spomenička renta , OKFŠ – opće korisna funkcija šuma
 • Bilješke uz financijske izvještaje
 • Odluke o raspodjeli dobitka ili pokriću gubitka i dr. odluke vezane uz izvješća

Postavke sustava za dohvat podataka iz Astra Quasara

Modul je napravaljen tako da se može integrirati u PIS Astra Quasar, tj. omogućuje da se pomoću različitih parametara podatci koji se nalaze u poslovnim knjigama u PIS Astra Quasar, obrade te kreiraju zakonom propisana financijska i statistička izvješća. Drugim riječima za svaki od obrazaca koji se izrađuje pomoću ovog modula moguće je preko postavki AOP oznaka, odrediti koja konta sintetike i na koji način će se zbrojiti u pojedinu AOP oznaku.

Osim određivanja konta sintetike koja će se prikazivati u pojedinoj AOP oznaci, moguće je definirati tipove podataka koji će se obrađivati, tj. vrste dokumenta koji ulaze ili ne ulaze u obradu, te također birati samo pojedine kolone iz finacijskog dnevnika (duguje , potražuje ili saldo). Ovakav pristup analizi podataka koji su obrađeni pomoću PIS Astra Quasar, omogućuje korisnicima ovog modula, aspsolutnu fleksibilnost u prilagođavanju modula vlastitim potrebama. Dakle, svaki korisnik za sebe može odrediti na koji će se način obraditi podatci, te ujedno i kako će isti biti iskazani na različitim pozicijama pojedinih izvještaja.

 

Pohranjivanje obrazaca i obrada prethodnih godina

Kreirane obrasce moguće je pohraniti te naknadno mijenjati ili korigirati ukoliko za to postoji potreba. Također u narednim godinama moguće je odabrati nekoliko opcija za popunjavanje podataka o prethodnim godinama, a to su:

 • dohvatiti podatke iz obrazaca iz prethodnih godina,
 • ponovnom obradom prethodnog perioda izračunati pozicije za prethodno razdoblje ili
 • ostaviti kolonu prethodnog razdoblja praznom, pa ju kasnije dopuniti ručno (prepisati sa ranijih obrazaca).

Korištenje modula kao samostalne aplikacije (bez povezivanja s Astra Quasarom)

Ukoliko NE KORISTITE PIS Astra Quasar u svom poslovanju za obradu podataka, ali koristite neku drugu aplikaciju čija je platforma za rad ORACLE baza podataka, a želite imati ovakvu funkcionalnost u svom sustavu obrade podataka, možete nam se obratiti. Uz manje preinake modul je moguće prilagoditi bilo kojoj aplikaciji koja u svojoj arhitekturi koristi ORACLE bazu podataka. Modulu se kao i kod integriranja sa PIS Astra Quasar ne pristupa iz aplikacije Astra Qusar ili neke druge, nego modul funkcionira kao samostalna aplikacija.

 • Kreiranje artikala/usluga
 • Definiranje cijena za pojedini arikl ili uslugu
 • Grupiranje artikala
 • Definiranje vrste artikla: trgovačka roba, usluga, vlastit proizvod
 • Izdavanje POS računa na POS printeru
 • Tisak računa na A4 printeru ( R1/R2)
 • Šifarnik partnera – mogućnost spremanja podataka o kupcima
 • Tisak izvještaja o ostvarenom prometu po vrstama artikala, poreznim tarifama, operaterima, zadanom periodu ili na dan, tisak privremenih i konačnih zaključaka blagajne i dr.
 • Tisak izvještaja prilagođen djelatnosti (priprema izvještaja za knjigovodstvo, ovisno o tome da li se naplaćuje usluga, trgovačka roba ili vlastiti proizvodi)
 • Fiskaliziranje izdanih računa
 • Samostalno definiranje postavki poreznih tarifa
 • Samostalno definiranje šifri artikala/usluga (šifra može biti unesena brojčano ili slovima)