Aplikacija Teren

namijenjena sportskim klubovima, turističkim objektima, udrugama, organizacijama i subjektima koji pružaju uslugu iznajmljivanja sportskih terena

Aplikacija TeRen namijenjena je sportskim klubovima, turističkim objektima, udrugama, organizacijama i subjektima koji pružaju uslugu iznajmljivanja sportskih terena.

Administratoru daje mogućnost lakšeg i bržeg upravljanja terenima, a korisniku omogućuje jednostavnu rezervaciju sa bilo kojeg uređaja, u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu

Prijava korisnika moguća putem

  • Web (online) prijave
  • Desktop prijave (putem računala/klijenta na lokaciji samog kluba/terena).