Astra Quasar

poslovno informacijski sustav (PIS)namjenjen svim kategorijama poduzetnika za praćenje i analizu poslovnih procesa

Projektom Astra Quasar analizirani su poslovni procesi i potrebe za informatizacijom korisnika u svim dijelovima poslovnih transakcija, njihova međusobna ovisnost te relacije i veze. PIS Astra Quasar analizira poslovne procese, analitički, tražeći hijerarhijske prioritete informacija i strukture istih.

PIS Astra Quasar odlikuje se velikom fleksibilnošću u odnosu na potrebe i zahtjeve korisnika, tj. specifičnosti poslovnih procesa i transakcija pojedinog korisnika. Transformacija PIS-a s nivoa definicije poslovnih procesa i transakcija, temeljena je orijentacija PIS Astra Quasar na što ukazuje implementacija istoga kod različitih kategorija korisnika te je kao takav implementiran kod proizvodnih, trgovačkih, ugostiteljskih, uslužnih i drugih pravnih osoba odnosno tvrtki.

Moduli sustava

 • Komercijalno poslovanje (prodaja i nabava) i poslovna inteligencija
 • Proizvodnja i pogonsko knjigovodstvo
 • Financijsko poslovanje
 • Kadrovi i obračun plaće
 • Pos blagajna
 • Ugostiteljstvo i hotelijerstvo
 • Osnovni (matični) podatci
 • Skladišno i Robno-materijalno poslovanje i Osnovna sredstava
 • Praćenje i upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom

Glavne značajke

 • Integralnost i automatiziranost svih poslovnih procesa
 • Paralelno vođenje neograničenog broja pravnih i fizičkih subjekata
 • Istovremen rad na više poslovnih godina, te automatski prijelaz u novu poslovnu godinu
 • Održavanje sustava i programska podrška putem udaljene kontrole i nadzora bez posebne potrebe dolaska na lokaciju korisnika, što pruža bržu uslugu i riješenje problema
 • Korisnicima omogućena distribuirana produkcija sustava kod izdvojenih profitnih centara, kao i pristup svim poslovnim podatcima i informacijama putem izravnih i udaljenih veza
 • Brz i jednostavan pristup svim relativnim informacijama o poslovanju putem detaljno razrađenih grafikona i tablica
 • Korisničko sučelje je unificirano funkcionalnošću i izgledom da bi se olakšalo učenje i snalaženje u sustavu
 • Na zahtjev korisnika kreiramo specifične izvještaje i analize obrađenih podataka (poslovna inteligencija, poslovna analiza i sl.) koje odgovaraju potrebama korisnika, ovisno o specifičnosti poslovnog procesa