Astra Medical

programsko rješenje za blagajničko poslovanje ordinacija usklađeno sa zahtjevima fiskalizacije

Osnovna funkcionalnost aplikacije je izdavanje računa pacijentu ili platitelju usluge.

Ovisno o potrebama birate različit prikaz:

 1. Pregled artikala po nazivima, šiframa i barcodu
 2. Pregled prilagođen Touch screenu, ili za korisnike koji imaju manji broj artikala, pri čemu je svaki artikl/usluga jedna tipka, pa nema potrebe za pretraživanjem pomoću naziva, šifre ili barcoda.

Glavne značajke

 • Kreiranje artikala/usluga
 • Definiranje cijena za pojedini arikl ili uslugu
 • Grupiranje artikala
 • Definiranje vrste artikla: trgovačka roba, usluga, vlastit proizvod
 • Izdavanje POS računa na POS printeru
 • Tisak računa na A4 printeru ( R1/R2)
 • Šifarnik partnera – mogućnost spremanja podataka o pacijentima/platiteljima
 • Šifarnik-katalog pacijenata
 • Tisak izvještaja o ostvarenom prometu po vrstama artikala, poreznim tarifama, operaterima, zadanom periodu ili na dan, tisak privremenih i konačnih zaključaka blagajne i dr.
 • Tisak izvještaja prilagođen djelatnosti (priprema izvještaja za knjigovodstvo, ovisno o tome da li se naplaćuje usluga, trgovačka roba ili vlastiti proizvodi)
 • Fiskaliziranje izdanih računa
 • Samostalno definiranje postavki poreznih tarifa
 • Samostalno definiranje šifri artikala/usluga (šifra može biti unesena brojčano ili slovima)