INFOLINK d.o.o.

Računalna podrška i usluge

Trg Žrtava rata 3, 35000 Slavonski Brod

Tel.: +385(0)35/410-876
Fax: +385(0)35/443-390

OIB: 15300338208
IBAN: HR71 2340 0091 1001 5355 1
Swift Code: PBZGRH2XDruštvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu temeljem rješenja Tt-95/993-2 broj MBS: 050009883.
Temeljni kapital društva iznosi 48.400,00 kuna i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Igor Avramović

NAŠ TIM

Igor Avramović

Generalni direktor

Tel.: +385(0)35/410-864
Fax: +385(0)35/443-390
E-mail: igor@infolink.hr

Jasmin Hasić

Program Manager

Tel.: +385(0)35/410-878
Fax: +385(0)35/443-390
E-mail: jasmin@infolink.hr

KRISTINA ZUPČIĆ

Voditeljica računovodstva

Tel.: +385(0)35/410-872
E-mail: kristina.zupcic@infolink.hr

MIRELA VRDOLJAK

RAČUNOVOĐA

Tel.: +385(0)35/410-876
E-mail: mirela@infolink.hr

ZRINOSLAV KITER

LEAD DEVELOPER

Tel.: +385(0)35/410-866
E-mail: zrinoslav@infolink.hr

ROBERT MIŠIĆ

LEAD DEVELOPER

Tel.: +385(0)35/410-870
E-mail: robert.misic@infolink.hr

MARIO PETROVIĆ

SYSTEM ADMINISTRATOR

Tel.: +385(0)35/410-878
E-mail: mario.petrovic@infolink.hr