help desk

korisnicima naših programskih rješenja nudimo kontinuiranu podršku u radu

Programska se rješenja kontinuirano unaprjeđuju i nadograđuju, ovisno o promjenama zakonodavnog okvira te u skladu sa razvojem i napretkom tehnologije.

Korisnici mogu plaćati redovito održavanje ili se odlučiti za oblik plaćanja usluga održavanja po intervencijama.

ONLINE PODRŠKA

Kliknite na poveznicu i preuzmite program za online podršku – Teamviewer.

Podrška je organizirana online, tj. ‘udaljena podrška’ bez odlaska na lokaciju korisnika, a ukoliko se za to ukaže potreba zbog specifičnosti problema, podrška se pruža i odlaskom na lokaciju korisnika.