You are currently viewing Projekt Helpdesk-unaprjeđenje poslovnih procesa

Projekt Helpdesk-unaprjeđenje poslovnih procesa

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta:Helpdesk- unaprjeđenje poslovnih procesa primjenom IKT tehnologija u tvrtci
InfoLink d.o.o.
Kod projekta:KK.03.2.1.19.0768
Naziv pozivaPoboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2
Korisnik bespovratnih sredstava:INFOLINK d. o. o. informatika, izvoz-uvoz, direktor Igor Avramović
Trg žrtava rata 3
35000 Slavonski Brod
Vrijednost projekta:Ukupna vrijednost: 552.157,28 HRK
Ukupno prihvatljivi troškovi: 440.883,03 HRK Bespovratna sredstva: 259.503,93 HRK

Opis projekta

Projekt je usmjeren na optimizaciju 7 poslovnih procesa povezanih korištenjem suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Kroz razvoj Helpdesk aplikacije, koja je namijenjena pružanju podrške korisnicima poslovnih IKT rješenja, povećat će se učinkovitost i konkurentnost tvrtke na domaćem i inozemnom tržištu, a sve sa ciljem očuvanja postojećih radnim mjesta, otvaranja novih radnih mjesta, povećanja prihoda, rasta, razvoja i stabilnosti poslovanja tvrtke InfoLink d.o.o. i gospodarstva u cjelini.

Projekt Helpdesk – unaprjeđenje poslovnih procesa primjenom IKT tehnologija u tvrtci InfoLink d.o.o.“ obuhvaća sljedeće aktivnosti:

Nabava IKT opreme potrebne za optimizaciju 7 poslovnih procesa

Tvrtka InfoLink d.o.o. kroz ulaganje u novu opremu dodatno će ojačati kapacitete za razvoj novih suvremenih IKT rješenja. Ovakvim cjelovitim unaprjeđenjem poslovnih procesa uz primjenu IKT-a integrirat će se funkcija CRM-a u postojeće poslovne funkcije, čime će se poboljšati interakcija sa korisnicima, te će se na taj način ojačati tržišna pozicija tvrtke i povećati učinkovitost poslovanja.

Nabave licenci za poboljšanje usluge pružanja korisničke podrške

Nabavkom novih licenciranih programa unaprjeđuju se procesi razvoja novih programskih rješenja, kao i procesi povezani uz pružanje korisničke podrške, dok se nabavkom programskog rješenja za Hepldesk, koje će biti izrađeno prema zahtjevima poslovnih procesa, unaprjeđuje rad odjela za korisničku podršku. Razvoj poslovnih rješenja , odnosno razvoj novih proizvoda, preduvjet je za daljnji rast i razvoj tvrtke i zadržavanje konkurentske prednosti. Istovremeno, na globalnom IKT tržištu sve je bitnija uloga korisničke podrške kao post-prodajne usluge, koja predstavlja dodanu vrijednost proizvodu.

Razvoj i implementacija IKT rješenja za unaprjeđenje poslovnih procesa poveznih sa korisničkom podrškom

Razvoj IKT rješenja nužno je za optimizaciju poslovnih procesa tvrtke InfoLink d.o.o. U svrhu razvoja IKT rješenja napraviti će se analiza poslovnih procesa, plan razvoja aplikacije, plan funkcionalnosti, plan migracije postojećih podataka, te plan povezivanja aplikacije.

Edukacija zaposlenika

Edukacija zaposlenika se provodi u svrhu osposobljavanja zaposlenika za rad na konkretnim radnim zadatcima za koje će morati koristiti novi IKT sustav. Edukacija će se provoditi u skladu sa potrebama svakog pojedinog zaposlenika, odnosno ovisno opisu poslova za pojedino radno mjesto.

Promidžba i vidljivost

Informirat će se javnost o EU projektu, aktivnostima, rezultatima i ciljevima projekta što će doprinijeti povećanju svijesti važnosti ulaganja u nove projekte i financiranja od strane EU.

Upravljanje projektom i administracija

Provedba navedene aktivnosti nužna je kako bi se osigurala uspješna provedba projekta u skladu sa propozicijama natječaja i ugovorom o sufinanciranju.

Provedba navedenih aktivnosti omogućuje tvrtci InfoLink d.o.o. otvaranje novih tržišta, odnosno povećanje opsega poslovanja, s obzirom da ovaj IKT sustav dodatno unaprjeđuje kvalitetu usluge, ali omogućava i povećanje prodajnih kapaciteta kroz smanjenje obima poslovnih zadataka odnosno povećanje učinkovitosti zaposlenika. Projektne aktivnosti, rezultati i svrha će biti predstavljene javnosti te će se osigurati uspješnost provedbe projekta. Projektom „Helpdesk- unaprjeđenje poslovnih procesa primjenom IKT tehnologija u tvrtci InfoLink d.o.o.“ nabavit će se nova IKT oprema i licence za software nužna sa poboljšanje postojećih kapaciteta razvoja i održavanja programskih rješenja, te će se razviti novo IKT rješenje za Helpdesk koje je potrebno za optimizaciju 7 poslovnih procesa unutar tvrtke InfoLink d.o.o.

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ulica grada Vukovara 78

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2

HAMAG BICRO – Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Ksaver 208

10000 Zagreb

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost korisnika bespovratnih sredstava INFOLINK d.o.o. i ni na koji način ne odražava stajališta Europske unije.